Zelfvertrouwen

Jeroen Dijkstra breek

 

 

Respect

Breek Marijke Dijkstra

Weerbaarheid

weerbaarheid

Zelfverdediging

zelfverdediging

Algemene Voorwaarden voor https://www.tangsoodojks.nl
Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van https://www.tangsoodojks.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Tang Soo Do School Jip Kye Sohn . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.
Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tang Soo Do School Jip Kye Sohn is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Tang Soo Do School Jip Kye Sohn.
Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Tang Soo Do School Jip Kye Sohn te mogen claimen of te veronderstellen.
Tang Soo Do School Jip Kye Sohn streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Tang Soo Do School Jip Kye Sohn aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.
Wijzigingen
Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://www.tangsoodojks.nl op deze pagina.

Financiële bijdrage voor sporten voor uw kind(eren).

Om uw kind mee te laten doen met sporten moet u contributie e.d. betalen. Heeft u een laag inkomen en is het financieel niet mogelijk om dit te betalen? Voor een bijdrage voor de contributie kunt u terecht bij het Jeugdfonds Sport Friesland. Het Jeugdfonds Sport Friesland werkt uitsluitend met intermediairs.

Een intermediair is een tussenpersoon. Deze is betrokken bij de opvoeding en verzorging van uw kind. Dit kan de leerkracht van de basis en middelbare school, een sportbuurtcoach, huisarts of een maatschappelijk werker zijn. Deze tussenpersonen kunnen online een aanvraag doen voor uw kind(eren).

Het is ook mogelijk om zelf online een aanvraag te doen via het kindpakket. Een tussenpersoon zal hierna contact met u opnemen.

Wie komt in aanmerking?

U komt hiervoor in aanmerking als u in de Gemeente Harlingen woont. Uw kind(eren) moeten tussen de 4 en 18 jaar zijn. Het inkomen is bepalend of u in aanmerking komt voor een bijdrage. Op de website van de Gemeente Harlingen kunt u hier meer over te weten komen, of vraag een intermediair. 

Extra bijdrage vragen.

Het kan voorkomen dat wij als Tang Soo Do School extra activiteiten organiseren waarvoor een bijdrage gevraagd wordt. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor clubwedstrijden of extra trainingen of een examen. Wij proberen altijd om deze bedragen zo laag mogelijk te houden, maar het kan zijn dat u hiervoor financieel geen ruimte heeft. Dan is het mogelijk om deze kosten vergoed te krijgen via Kindpakket  kijk op de website voor meer informatie en contact gegevens.

Het kan zijn dat stichting leergeld hiervoor een bewijs wil hebben, dit kan zijn van een uitnodiging, maar mochten zij een factuur willen hebben, dan kunnen wij deze ook voor u verzorgen.

Gratis proefles(sen) gehad en dan.

Uw kind(eren) hebben bij ons twee en bij actie, zoals met “Doe mee, sport is oké” vier proeflessen gehad en willen graag hiermee verder. Mocht het zo zijn dat uw kind(eren) na een eerst proefles verder wil met Tang Soo Do kijk of u in aanmerking komt voor een bijdrage en neem al contact op met een intermediair.

Deze intermediair kan al voor u een aanvraag indienen. Mocht deze aanvraag goedgekeurd worden, dan krijgen wij hiervan een opdracht voor het sturen van een factuur. Uw kind(eren) kunnen dan zonder een stop doorgaan bij ons met sporten. Mocht het zijn dat uw geen bijdrage ontvangt, dan krijgt u van ons de factuur van de contributie.

Verder vragen?

Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met het Gebiedsteam Harlingen. Het gebiedsteam zit in MFC "Het vierkant"  en is te bezoeken op maandag van 14:00 tot 16:00 uur en op donderdag van 10:00 tot  12:00 uur, of telefonisch via de receptie van de Gemeente Harlingen.

Zelf een aanvraag doen, waarbij een intermediair contact met u opneemt kunt doen bij het kindpakket . Hier kunt al gegevens invoeren waarmee de intermediair meteen aan de slag kan.

 

Digitaal pagina van Jip Kye Sohn.

Hier kun je mooie foto’s vinden van Tang Soo Do School Jip Kye Sohn.  Wij hebben ook een facebook pagina en hierop staan ook hele mooie foto’s van evenementen.  Foto die op deze website staan zijn ongeveer tot 2013. Hier staan o.a. verschillende foto’s van examens, zowel beginners als van een 3e Dan examen. Foto van clinic van de beide hoofdinstructeurs en clinic van de zwarte banders.

Vanaf 2013 hebben wij ook verschillende foto op onze facebook pagina gezet. 

Je hebt hiervoor wel een account van facebook nodig. Vind je deze facebook pagina mooi, “like’ ons dan. OF wil je op de hoogte worden gehouden van nieuwe foto’s e.d.,  volg ons dan. Vinden wij ook leuk!

We hebben ook een paar video op dit menu staan.  Sommigen zijn al wat ouder, maar de technieken e.d. zijn nog steeds hetzelfde. Hier staat ook een hele mooie video op van Jeroen met zijn vader, die samen een zwaardloopvorm doen. Deze zwaardloopvorm heeft Jeroen zelf bedacht als examenopdracht voor zijn 2e Dan. (uiteraard met een beetje hulp van zijn vader(instructeur).

Hier kun je ook zien hoe het sparren bij Tang Soo Do in zijn werk gaat, een mooie breektest van het  3e Dan examen van  Marijke Dijkstra.  

Een hele mooie demonstratie is hier ook te zien, die de Zwarte Banders van Jip Kye Sohn hebben gegeven tijdens het Nederlandse Kampioenschappen in Franeker in 2010, waarbij Grootmeester J.C. Shin nog aanwezig was. 

Ik wil mij graag opgeven voor 2 gratis lessen Tang Soo Do.

Nu tijdelijk 4 lessen gratis!

 

{pbevents=3}

 Je kunt je maar één keer opgeven voor 2 gratis lessen.

De donkerblauwe band
De Donkerblauwe band "CHO DAN BO"

Sport in Harlingen
sporteninharlingen

 

 

 

 

Wordt nu lid.

Inschrijven

 

Volg ons op facebook

facebook 6338508 640