facebook

Zelfvertrouwen Respect  Weerbaarheid  Zelfverdediging

Tang Soo Do voor:

Zelfverdediging

Zelfvertrouwen

Weerbaarheid

Respect

KOREAANS KARATE

Tang Soo Do School Jip Kye Sohn.

Bauke Dijkstra, 5e Dan Master

Marja Dijkstra, 5e Dan Master

De groene band.

De Groene band; 6e Gup groene band en 5e Gup groene band met witte streep.

Vertegenwoordigt: 

Groen vertegenwoordigt de voorspoedige ontwikkeling van de jeugd als de lente begint. De kennis van Tang Soo Do ontwikkelt verder.

Om examen te mogen doen moet de leerling tenminste 24 lessen getraind hebben sinds het voorgaande examen.

Tijdens het examen moet men het volgende laten zien:
1. Basis technieken.
a. Handtechnieken: handtechnieken kunnen uitgevoerd worden vanuit korte stand (gevechtshouding), tweehandig openhand blokken, combinatie van twee handtechnieken, speersteek, Yuk Jin en Yuk Soo, hoog en laag X blok.
b. Voettechnieken: achterwaartse ingedraaide trap, van binnen naar buiten trap, van buiten naar binnen trap, hieltrap, een combinatie van 2 trappen en alle basistrappen gesprongen.

2. Loopvormen:
a. 6e Gup: Pyung Ahn Cho Dan;
b. 5e Gup: Pyung Ahn Ee Dan.

3. Oefening met partner: één stap-sparring:
a. Hand- en voettechnieken 1 t/m 10. Linker- en rechter uitvoering, ter beoordeling van de (hoofd)examinator (tot 12 jaar niet verplicht, is optioneel).

4. Zelfverdediging:
a. Zelfverdedigingstechnieken 1 t/m 10. Linker- en rechter uitvoering, naar oordeel van de (hoofd)examinator (tot 12 jaar is dit niet verplicht, het is mogelijk).

5. Vrij sparren tegen 1 tegenstander.

6. Breektest:
a. Twee breektechnieken: één techniek met de hand en één met de voet, techniek bepaalt door de (hoofd)examinator.

Theorie examen:
De leerling moet:
1. Een diepere kennis hebben van de vereiste technieken.
2. De vijf codes en de zeven leerstellingen leren en begrijpen.
3. Korte beschrijving geven van de geschiedenis van Tang Soo Do.
4. Minstens 20 Tang Soo Do benamingen weten.

Vraag Antwoorden
- Wat betekent Pyung Ahn?   .
- Wat betekent Tang Soo Do? 
- Hoe oud is Tang Soo Do? 
- Verklaar het Um & Yang principe? 
- Noem 5 levensgevaarlijke raakpunten 
- Waarom geven we een Kihap? 
- Waarom moeten leerlingen naar hun instructeur buigen.

Zie hier voor "de bruine band".

Bron: Gup handboek Tang Soo Do Bond Nederland

Foto Jip Kye Sohn

Zoeken

Lessen door erkende

Instructeurs

Master Bauke Dijkstra

Master Marja Dijkstra

Ingeschreven bij de KvK onder nummer:  01154930

 

 

Koreaans Karate